' Die van uw qualen wensch genesinge te vinden
stelt uwe hoop naest God op sijn getrouwe vrinden

voor uw qualen medecijn:
Remigius sal hier een seker hulpe sijn '