Het doel van het Genootschap

Het eerste project waarvoor het Genootschap zich sterk maakt is het naar Meerssen terughalen van een beeld van Sint Remigius vanuit Reims. Daarmee wordt een stuk historie van Meerssen in ere hersteld.

Zondagochtend 6 mei om 11.15 uur, tijdens een pontificale Hoogmis in de Saint Remi kathedraal in Reims, wordt het beeld van Sint Remigius plechtig uitgeleide gedaan, om vervolgens in Meerssen in te wijden op zaterdagochtend 9 juni in onze Basiliek tijdens de pelgrimsmis van de Remigiusparochie uit Schimmert.
Op zondagochtend 10 juni 2012, zal na eeuwen afwezigheid, de Heilige Remigius weer voor het eerst in de Sacramentsprocessie van Meerssen meegedragen worden door Schutterij Sint Remigius en het Genootschap Remigius.

Het Genootschap Remigius, welke als rechtsvorm een stichting is, heeft zich ten doel gesteld om gelden te werven ter ondersteuning en instandhouding van het culturele erfgoed van Meerssen en het bieden van financiële-, fysieke- en mentale ondersteuning aan culturele evenementen en projecten in Meerssen.

Zo heeft het Genootschap Remigius, naast het terughalen van het ‘moeder’ beeld van Sint Remigius vanuit Reims al enkele projecten geadopteerd zoals; Muziekopleiding voor jeugd in Meerssen, Instrumentenfonds t.b.v. de jeugd muziekopleiding, Educatie cultureel erfgoed van Meerssen op scholen, het maken van een draagbaar voor het Remigius beeld, een uniformenfonds voor Schutterij St. Remigius, het in oude luister herstellen en uitbreiden van de Sacramentsprocessie van Meerssen, e.a.

Naast het bestuur van het Genootschap opereren 9 ambassadeurs, welke nieuwe projecten mee formuleren en gestalte geven, het Genootschap voorzien van adviezen en fysiek en mentaal ondersteunen. Daarnaast werven zij fondsen en leden ter financiële ondersteuning van de projecten.
Onze ambassadeurs van het eerste uur zijn; kolonel b.d. Ludo Kruijthof, deputé voor cultuur van de Provincie Limburg Noël Lebens, pastoor van Meijgaarden, Luc van de Bergh, Raymond Scheepers, Karel Majoor, Raymond Meuwissen,Theo Reinders en Wil Paulus.

Bronskleurig borstplaat welk elk lid van het Genootschap Remigius ontvangtMaar het Genootschap heeft ook leden nodig die het gedachtegoed van het Genootschap Remigius ondersteunen. We hopen dan ook dat vele (oud) Meerssenaren, die trots zijn op hun dorp en haar geschiedenis, lid zullen worden van het Genootschap Remigius om zo niet alleen financieel bij te dragen aan een stuk herstel van onze geschiedenis en alles wat Meerssen groot maakt(e) in vergelijking met omringende gemeentes, maar ook betrokkenheid en trotsheid te tonen voor het in ere herstellen van de roem die Meerssen eens, in het verleden, genoot.

Het lidmaatschap geeft u, geheel vrijblijvend, recht op het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van het Genootschap Remigius, deelname aan de Sacramentsprocessie met afterparty en nog een derde (ontspannings)activiteit.

Daarnaast bent u natuurlijk trotse mede eigenaar van een stuk Meerssens cultureel erfgoed en hebt u vanaf 9 juni 2012 een plekje in de Basiliek waar u een kaarsje kunt opsteken bij degene met wie het allemaal begon namelijk Sint Remigius.