Waarom inwijding tijdens de pelgrimsmis van Schimmert?

Zoals we vorige week reeds berichtten zal het beeld van St. Remigius worden ingewijd op zaterdagochtend 9 juni in onze Basiliek tijdens de pelgrimsmis van de Remigiusparochie uit Schimmert. Waarom juist in deze mis zult u zich afvragen.

Zoals de naam van de Remigiusparochie in Schimmert al doet vermoeden heeft dat alles te maken met de historie van die parochie en de band met de Proosdij in Meerssen.
In het oudste gedenkboek (847) van de abdij van St. Remi(gius) te Reims vinden we Schimmert vermeld staan als “Schimorta”. Uit het gedenkboek blijkt dat de abdij cijnzen en andere bezittingen in Schimmert had.

Deze bezittingen breiden zich nog verder uit als in 968 koningin Gerberga de palts van Meerssen met de omliggende dorpen en landerijen aan de aartsabdij van Reims schenkt. De bemoeienis van de kerk wordt nog verder versterkt als in de twaalfde eeuw vanuit Reims de Proosdij van Meerssen wordt gesticht.

Kerkelijk gezien was Schimmert toen een filiaal van Meerssen, want tot de proosdij behoorden 4 kapellen die lagen in Schimmert, Houthem, Bunde en Amby. Vanuit Meerssen werden die kapellen bediend.
De kanunniken en/of monniken waren op de eerste plaats verbonden aan de hoofdkerk Meerssen, want ze hadden immers de plicht om elke dag aanwezig te zijn bij de Lauden en de Eucharistieviering. Daar werden ook de belangrijkste sacramenten toegediend. Daar werd gedoopt, getrouwd en begraven. De ziekenzalving en ziekencommunie werd door de priester van de week in het hele gebied toegediend. De gelovigen moesten de 6 km afstand tussen Schimmert en Meerssen, meestal te voet afleggen. In de kapel van Schimmert was tenminste zondags een H. Mis en werd er biecht gehoord door een van de kapelaans. Voor de overige sacramenten was men aangewezen op de hoofdkerk te Meerssen.

Langzamerhand groeiden de dorpen uit tot eigen gemeenschappen, maar het duurde nog tot de 16de eeuw voordat Schimmert een zelfstandige parochie werd. Deze datum is af te leiden uit de tekst uit het Staatsarchief te Brussel uit 1654, geschreven door Proost Petrus Hanonius van Meerssen:
"De provoosten van Meerssen - na de grote gevaren geconstateerd te hebben die dreigden voor de kinderen, die onderweg stierven door kou en het slechte weer - hebben in de kerken van Amby, Bunde, Schimmert en Houthem, die alleen maar kapellen waren, afhankelijk van Meerssen, een doopvont laten aan brengen en genoemde rectoraten tot parochie verheven, met toewijzing van het canonieke aandeel op de tienden."

Feit is dat in die tijd zowel het nieuwe Bisdom Roermond als de Proosdij van Meerssen strijd leverden over het bezit van de parochie Schimmert. Ook destijds draaide het al om inkomsten en macht. In ieder geval worden vanaf 1620 doopregisters door de zelfstandige parochie Sint Remigius in Schimmert bewaard.

De pelgrimage naar het Heilig Sacrament in Meerssen is door de eeuwen heen vanuit Schimmert in ere gehouden en tot de dag van vandaag constateren we in Meerssen met gepast respect dat Schimmert nog steeds de grootste pelgrimage van het hele Octaaf in stand houdt.

Alleen al daarom vinden we het gepast om met het Genootschap Remigius en schutterij St. Remigius en de draagbaar met het beeld van de Heilige Remigius de reis vanuit Reims op 9 juni om 06.30 uur in Schimmert op te pakken en ons aan te sluiten achter pastoor van Oss, fanfare St. Caecilia, kerkelijk zangkoor en de pelgrims uit Schimmert.

Maar er is meer. Deze pelgrimstocht loopt langs de route die de boerenknecht van Raar tijdens het brandwonder in 1465 heeft gelopen. Door het koelbloedig en moedig optreden van hem bleef het Heilig Sacrament destijds op wonderbaarlijke wijze behouden.

En er is nog meer. Toen schutterij St. Remigius Meerssen werd heropgericht heeft schutterij St. Sebastiaan uit Schimmert, o.l.v. toenmalig wethouder van de gemeente Nuth, Maurice Kerkhofs, alle zeilen bijgezet om de Schutterij van Meerssen van de grond te krijgen.

En er is nog meer! Het is geen publiek geheim dat pastoor van Oss van Schimmert en wijlen deken Kirkels niet de beste vrienden waren. Toch bleef pastoor van Oss naar Meerssen komen en heeft in al die jaren de pelgrimsmis van Schimmert tijdens ons Octaaf vanuit de kerkbanken gevolgd in plaats vanaf het altaar. Alleen al daarom willen wij hem onze dankbaarheid betonen en hem samen met pastoor van Meijgaarden laten voorgaan bij de inwijding van ons Remigius beeld op 9 juni.

Pastoor van Oss neemt naast de fanfare, de officieren van de schutterij, het kerkelijk zangkoor en vele pelgrims uit Schimmert ook een reliek met een stukje kaakbeen van de Heilige Remigius mee naar Meerssen.

Als Meerssen vanaf café Ghijsen op Raar om 07.30 uur of verderop in de route massaal aansluit beloofd het een mooie inwijding te worden welke wordt vastgelegd door een Belgische TV ploeg en Chapeau Magazine. De H. Mis begint om 08.30 uur.

Op zondagochtend 10 juni, zal na eeuwen afwezigheid, de Heilige Remigius weer voor het eerst in de Sacramentsprocessie van Meerssen meegedragen worden door schutterij St. Remigius en het Genootschap Remigius.
Vanaf dan wordt St. Remigius uitgestald in een verlicht retabel, waartoe de bestaande biechtstoel naast de doopkapel momenteel wordt omgebouwd onder vakkundige leiding van Jan Kerckhoffs.